1.
การเมืองที่มีเนื้อหาปลุกระดม, ล้มล้าง หรือทำลายสถาบันพระมหากษัตรย์ และระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุข
2.
ห้ามซอยพื้นที่เว็บขายเป็นแบบเล็ก ๆ เช่น 100, 200, 300 MB. แต่ละแบบที่ขายต้องมีขนาดอย่างต่ำ 1 GB ขึ้นไป
3.
ห้ามวางเว็บผิดกฎหมายทุกประเภท เช่น เว็บลามก,ขายบริการทางเพศ, ภาพยนตร์ลิขสิทธ์
4.
ห้ามให้บริการพวก File Upload + Download ที่สร้าง Download Links ทุกชนิด
5.
ห้ามวางไฟล์ประเภท Streaming เช่น VDO, Flash FLV ควรใช้ YouTube.com ดูมีมาตรฐานกว่า
6.
ห้ามทำเว็บไซท์ประเภท HYIP, Paid Emails, Manual & Auto Surf
7.
ห้ามวาง Chat ทุกรูปแบบ ยกเว้นโปรแกรม Help System สำหรับสอบถามปัญหาการใช้งาน
8.
Hacker, Warez, Craked Softwares หรือซอฟแวร์เถื่อนทุกประเภท
9.
เว็บการพนันทุกชนิด
10.
Free Hosting หรือร้านค้าออนไลน์ที่ลูกค้าเข้าถึงฐานข้อมูลไม่ได้
11.
ประณามให้ร้ายผู้อื่น, ก่อการร้าย ล่วงละเมิดผู้อื่น หรือ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
12.
การใช้ซอฟแวร์ใด ที่กินกำลัง CPU มากเกินกว่า 10% เว็บปรกติใช้เพียง 2 %
13.
หากไฟล์ที่เก็บใน Server ติดไวรัส ระบบจะลบไฟล์ดังกล่าวอัตโนมัติโดยไม่แจ้งผู้ใช้งาน
14.
ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Server ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและจะไม่ทำการ Backup ข้อมูลให้
คุณต้องทำการ Backup ข้อมูลด้วยตัวเอง
15.
ห้ามทำเว็บ Amazon ทุกชนิด หากต้องการทำจะสร้างได้เพียง 5 Sub Domain และต้องให้ User Name & Password ของ Admin กับทางเราด้วย เพื่อตรวจสอบป้องงกันการ Ping ถึ่ยิบจนทำให้ Server ล่มได้
16.
Ping สำหรับ Word Press & Drupal หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่อาจมี ต้องตั้งเวลาห่างกันอย่างน้อย 30 นาที และให้ Ping ได้เพียง 1 Domain หรือ IP ต่อครั้งเท่านั้น หากผิดข้อนี้ยกเลิกสัญญาและลบทิ้งทันที
17.
Crontab หรือตั้งเวลาให้โปรแกรมบางอย่างทำงานอัตโนมัติ ต้องตั้งเวลาห่างกันอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง และทำงานได้ครั้งละ 1 คำสั่งเท่านั้น หากผิดข้อนี้ลบทิ้งยกเลิกสัญญาและลบทิ้งทันที
18.
ผู้ใช้ WordPress ต้องให้ User Name & Password เข้า Admin กับเราเพื่อตรวจสอบ Cron และ Ping ได้ หากเราไม่ได้ User Name & Password เรามีสิทธิระงับการใช้งานโดเมนนั้นได้
Terms of Service / เงื่อนไขการใช้บริการ
Thai Server
USA Server
logo
Powered By Net-LifeStyle.com
เสริมสร้างศักยภาพคนไทยให้แข่งขันในตลาดโลก
ด้วยบริการ USA Server ราคาสำหรับคนไทย
หน้าแรก
การชำระเงิน
เงือนไข
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
www