logo
Powered By Net-LifeStyle.com

Hosting Resellers
2 Servers ใน Account เดียว

เงื่อนไขการใช้บริการ Hosting Resellers

1.
ห้ามซอยพื้นที่เว็บขายเป็นแบบเล็ก ๆ เช่น 100, 200, 300 MB. แต่ละแบบที่ขายต้องมีขนาดอย่างต่ำ 1 GB ขึ้นไป
2.
เพื่อมาตรฐานเว็บที่ดีของทุกท่าน เราไม่จำกัดการใช้งานทุก ๆ อย่างที่เป็นเรื่องของเว็บโฮสติ้ง แต่เราเน้นเรื่องการเก็บไฟล์
ที่ไม่เหมาะสมและทำให้ Server ทำงานช้า และหนักเกินไปมากที่สุด

ห้ามวางไฟล์เหล่านี้ใน Server และเราจะ Run คำสั่งลบไฟล์นามสกุลเหล่านี้ทุกชั่วโมง

- VDO Streaming  ทุกรูปแบบ เช่น Flash FLV, Avi, Mp4, Flash Files (.Swf)
- ไฟล์บีบอัดทุกประเภท เช่น .Zip .Rar .Tar .Tar.gz etc.
- โปรแกรมทำ Files Upload & Download Service ทุกประเภท ดูง่าย ๆ มีปุ่มคลิก Browse & Upload
- Chat ทุกประเภท
- ทางออกสำหรั้บ Multimedia VDO Streaming คือให้ใช้ YouTube.com แทน
- เราให้บริการเว็บโฮสติ้ง ไม่ใช่ Chat Hosting ที่ต้องออกแบบ Server ให้มี Service ต่างออกไป การนำ Server ไปทำ Chat จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดอย่างแรง หากเราพบเราจะปิด A/C ของคุณก่อนทันที

Server ถูกออกแบบสำหรับให้บริการเว็บโฮสติ้งให้เร็วที่สุด ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับไฟล์พวก Multimedia Streaming และ Chat ดังนั้นไฟล์พวกนี้จะกระทบต่อประสิทธิภาพของ Server โดยตรงคือทำให้ช้าลงอย่างมาก เราจะ Run คำสั้่งลบโปรแกรมพวกนี้ทุกวัน แต่จะเก็บประวัติไว้เพิ่อระงับการใช้งานของผู้ละเมิดกฎนี้ทุกคน
3.
ห้ามวางเว็บผิดกฎหมายทุกประเภท ตัวอย่างเช่น เว็บลามกอนาจาร ขายบริการทางเพศทุกรูปแบบ
4.
ห้ามให้บริการพวก File Upload + Download ทุกชนิดไม่ว่าในหมู่เพื่อนฝูง,องค์กร หรือคนทั่วไป
สังเกตุง่าย ๆ คือมีปุ่มให้ Browse เพื่อเลือกไฟล์ แล้วกด Upload และจะได้ Download Link เมื่อ Upload ไฟล์นั้นเสร็จแล้ว
5.
ห้ามวางเว็บไซท์ประเภท HYIP, Paid Emails, Manual & Auto Surf
6.
ห้ามวาง Chat ทุกรูปแบบ ยกเว้นโปรแกรม Help System สำหรับสอบถามปัญหาการใช้งาน
7.
Hacker, Warez, Craked Softwares หรือซอฟแวร์เถื่อนทุกประเภท
8.
เว็บการพนันทุกชนิด
9.
Free Emails
10.
ประณาม, โจมตี, ก่อการร้าย หรือให้ร้าย ผู้อื่น, เนื้อหาในเว็บเป็นเรื่องโกหก รวมทั้งเนื้อหาที่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
11.
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
12.
การใช้ซอฟแวร์ใด ที่กินกำลัง CPU มากเกินกว่า 4% ของ CPU จำนวน 8 ตัว (2 quad Core = 8 CPU) เหลือเฟือสำหรับเว็บธรรมดาทั้ง html & php ที่ไม่มีการวาง Flash Chat, Chat Softwares และ Streaming ไว้ใน Server เดียวกัน วางใจได้สำหรับโปรแกรม CMS ต่าง ๆ แต่หากท่านติด Components or Plug-In มากอาจทำให้เกิดปัญหานี้ได้
13.
การเมืองที่มีเนื้อหาปลุกระดม, ล้มล้าง หรือทำลายสถาบันพระมหากษัตรย์ และระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุข
14.
หาก ผู้ใช้บริการ ต้องการยกเลิกสัญญา หรือขอลดการใช้บริการไม่ว่าประเภทใดทางเราจะไม่คืนเงินอันเนื่องมาจากการยกเลิก หรือลดการใช้บริการทุกกรณี และเราจะยกเลิกได้เพียงพื้นที่เว็บโฮสติ้งเท่านั้น สำหรับโดเมนนั้นเป็นของคุณ 100% จึงไม่มีสิทธิยกเลิกได้ หากมีความเสียหายอันเกิดจากโดเมนนี้คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
15.
หากไฟล์ใด ๆ ที่เก็บไว้ใน Server ที่ให้บริการมีการติดไวรัสเกิดขึ้น ระบบจะทำการลบไฟล์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทำให้คุณอาจต้องทำเว็บใหม่
16.
หาก ผู้ใช้บริการ ผิดนัดชำระค่าบริการเกินกว่า 7 วัน เรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการไว้ก่อน และจะเปิดให้ใช้งานอีกครั้งเมื่อได้รับชำระค่าบริการเรียบร้อย
17.
ห้ามนำโฮสติ้งที่ได้ใช้เป็น Email Gateway ในการส่งเมล์จำนวนมาก เราสามารถตรวจพบได้ไม่ยาก กรุณาใช้ ISP Gateway เช่น True, Maxnet เป็นตัวส่งเมล์จำนวนมาก หรือคุณควรสร้าง SMTP Server ไว้ใน PC ของคุณเองเพื่อใช้งานนี้
18.
เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลของ ผู้ใช้บริการ ที่จัดเก็บไว้ใน Server ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่า เรา จะทำการสำรองข้อมูลให้ในบางครั้ง แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ไฟล์สำรองข้อมูลนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ อันถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้
19.
ห้ามทำเว็บ Amazon ทุกชนิด หากต้องการทำจะสร้างได้เพียง 5 Sub Domain และต้องให้ User Name & Password ของ Admin กับทางเราด้วย เพื่อตรวจสอบป้องงกันการ Ping ถึ่ยิบจนทำให้ Server ล่มได้
20.
Ping สำหรับ Word Press & Drupal หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่อาจมี ต้องตั้งเวลาห่างกันอย่างน้อย 30 นาที และให้ Ping ได้เพียง 1 Domain หรือ IP ต่อครั้งเท่านั้น หากผิดข้อนี้ลบทิ้งยกเลิกสัญญาและลบทิ้งทันที
21.
Crontab หรือตั้งเวลาให้โปรแกรมบางอย่างทำงานอัตโนมัติ ต้องตั้งเวลาห่างกันอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง และทำงานได้ครั้งละ 1 คำสั่งเท่านั้น หากผิดข้อนี้ลบทิ้งยกเลิกสัญญาและลบทิ้งทันที
22.
ผู้ใช้ WordPress ต้องให้ User Name & Password เข้า Admin กับเราเพื่อตรวจสอบ Cron ได้ หากเราไม่ได้รับเรามีสิทธิระงับการใช้งานโดเมนดังกล่าวได้
23.
ห้ามใช้โปรแกรมเหล่านี้ phpwin, ECMall, โปรแกรมทำร้านค้าออนไลน์ย่อยแบบ Ecmall ทุกชนิด
www
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
Thai Server
หน้าแรก
การชำระเงิน
เงื่อนไขการให้บริการ